fredrikedin.se
ABC: ekonomisk rensning
Ekonomisk rensning pågår i främst större städer och innebär att fattiga tvingas bort från vissa områden. Rensningen sker med hjälp av bland annat konstgjord bostadsbrist, höga hyror på lokaler och …