fredrikedin.se
ABC: evighetsgäldenär
Evighetsgäldenärer är personer som på grund av skulder hos Kronofogden levt på existensminimum i minst 20. De har mycket små chanser att någonsin bli skuldfria eftersom det saknas preskriptionstide…