fredrikedin.se
ABC: betalningsanmärkning
Betalningsanmärkning är en konsumistisk bestraffning som utfärdas av privata företag som hämtar information om obetalda skulder hos Kronofogden. Det kan röra sig om i princip hur små skulder som he…