fredrikedin.se
ABC: konsumism
Konsumism eller en konsumistisk samhällsutveckling innebär att konsumtion blir en allt viktigare syssla och att vi i allt större utsträckning värderas efter vår förmåga att konsumera, snarare än ef…