fredrikedin.se
ABC: datalangare
Datalangare (Data Broker, datamäklare) är företag som säljer detaljerad information om människor. Informationen samlas främst in på nätet och i offentliga register. Den kan innehålla uppgifter om a…