fredrikedin.se
ABC: ideologi
Ideologi kan förenklat beskrivas som ”betydelse i maktens tjänst”. Att något är ideologiskt innebär att det är formulerat eller konstruerat på ett sätt som stärker maktrelationer och i …