fredrikedin.se
Exkluderande design: förbud mot ”organiserande av tiggeri”
Att förbjuda vissa aktiviteter är en mycket tydlig form av exkluderande design. Det mest extrema jag stött på hittills var det brittiska lagförslag som handlade om att förbjuda irriterande aktivite…