fredrikedin.se
Guide till en icke-fascistisk livsstil
Det började med att jag skulle översätta några rader ut boken Anti-Oedipus av de franska poststrukturalisterna Gilles Deleuze och Felix Guattari. Det sägs vara världens mest sålda filosofiska verk.…