fredrikedin.se
Väktare och poliser: när exkluderande design inte är tillräckligt exkluderande
Väktare och vaktbolag har varit föremål för en hel del diskussion sedan de brutala ingripandet mot två barn på Malmös Centralstation för någon vecka sedan. Igår föreslog Anna König Jerlmyr, moderat…