fredrikedin.se
Luffarsäkerhet i konsten
Ett av mina favoritkonstverk alla kategorier är Fabian Brunsings ”Pay & Sit”. Det är en luffarsäker bänk med ett myntinkast där den som vill sitta kan slänga ner ett 0,5€ mynt för a…