fredrikedin.se
Upploppsfaran
Tidningen Brand har precis kommit ut med en bok med tema upplopp. Paris, Los Angeles, London, Husby. Nu och då. Guy Debord, Nina Power, Toni Negri, E P Thompson och en rad andra bidrar med skarpa a…