fredrikedin.se
Guilt-by-kräva-avståndstagande
Efter att polisen skjutit en 69-årig man till döds i Husby kallade organisationen Megafonen till presskonferens. De ville ge en annan bild av händelserna än den som förmedlades av polisen. Inga kon…