fredrikedin.se
Alla jobb är skitjobb
Sommaren 1918 fick Lenin en riktigt dålig idé. Han var ivrig att industrialisera Sovjetunionen och fick för sig att tvångsneurotikern Frederick Winslow Taylor hade en massa bra idéer när det gällde…