fredrikedin.se
Internet, alltid steget före kapitalet
Sedan 1:a september betalar vi en kopieringsavgift om vi köper en extern hårddisk eller ett usb-minne. Intresseorganisationen Copyswede har nämligen övertalat elektronikbranschen att ta en extra av…