fredrikedin.se
Den djupaste ravinen
Det absolut säkraste sättet att skapa djupa klyftor i ett samhälle är att segregera skolsystemet. Att låta skillnaden mellan skolor vara stor och göra barnens framtid helt beroende av föräldrarnas …