fredrikedin.se
Arbetsförmedlingen utökar sin service
Från och med första juli kommer Arbetsförmedlingen att ha tillgång till sina klienters brottsregister. En ”arbetsmarknadspolitisk” databas med uppgifter om bland annat hälsa och etniskt…