fredrikedin.se
Gategate
En kväll förra året ägnade sig två civilklädda polismän åt att kontrollera biljetter på Hornstulls tunnelbanestation i Stockholm. Jesper Nilsson som befann som på platsen tyckte det var så anmärkni…