fredrikedin.se
Därför skär jag av brandslangen
Därför skär jag av brandslangen Kamrater, det är bäst att redan nu slå in på en annan väg, skaka oss fria från den mörka natt som omslutit oss och lämna mörkret bakom oss. Den nya dag som redan gry…