fredrikedin.se
Sven Otto gör en tavla
Jag var övertygad om att det inte skulle bli värre. Arbetslinjen toppar man inte i första taget. Men ack så fel jag hade. Sven Otto har blivit konstnär. Hans tavla ”arbetslinjen” (nej, …