fredrikedin.se
Arbete ger inte frihet
Är det här ett skämt är det inte roligt. Är det på riktigt är det ännu värre.