fredrikedin.se
Tobleronepolitik
Mats Odell och Sven Otto Littorin har bestämt sig för att lansera begreppet ”tobleronepolitik” för att beskriva oppositionens politik. Med tobleronepolitik menar de enligt Mats Odell at…