fredrikedin.se
Avatarism
Filmen Avatar handlar om Irakkriget. Det har pågått i hundratals år och spridit sig till galaxens utmarker. Efter att fascinationen över 3d släppt satt jag mest och såg fram emot Alice i Underlande…