fredrikedin.se
Spotifysamhället II
Jag har tidigare avhandlat spotifieringen av samhället, det vill säga det faktum att vi i allt större utsträckning måste betala för att slippa viss information, företrädesvis reklam. Att vi först …