frederikhswart.com
Opdracht
Vandaag had ik de eer een ‘dedica’ te schrijven voor een heusche Italiaan (die tevens goed Nederlands spreekt en uit de omgeving van San Lorenzo in Campo komt – het dorpje waar de…