frederikhswart.com
Gaat Frederik H. Swart internationaal ?
Over filmrechten wordt gefluisterd. En . . . achter de schermen wordt keihard gewerkt aan internationale uitgaven van Voorbij Toscane: De San Lorenzo Anekdotes !