fredericbaylot.wordpress.com
II\*/II🎗️ Quin és ? 🎗️II\*/II
Quin és l’animal que té quatre potes, després dues i després tres ? Quel est l’animal qui a 4 pattes, après deux et enfin trois ? L’home L’humain D’aut…