freakoutwebradio.wordpress.com
HEAVY METAL LIVE!!!
WRATHBLADE Athens (Epic Heavy Metal) MENACE Crete (Thrash Metal) SACRAL RAGE Athens (Speed Metal) NOISE DISORDER Athens (Thrash)