freakenstein.nl
Antwoord van Vodafone ivm compensatie storing
Hartelijk dank voor uw e-mail. U geeft aan dat u een klacht heeft over de compensatie en over Vodafone webcare. We wilden graag een universeel gebaar maken richting klanten…