franzenpsykologi.com
Videoterapi
Videoterapi är psykologisk behandling via videosamtal. Kameran i våra telefoner/datorer gör det möjligt att se varandra under samtalet. Forskning har visat att terapi via videosamtal ger samma resu…