franzenpsykologi.com
Affektfokuserd korttidsterapi
Affekter (känslor) anses som en viktig förändrande faktor i psykoterapi av nästan alla teoretiska riktningar, och ses även som en gemensam ”kurativ” faktor i vissa studier. Forskning tyder på att e…