frankwijn.wordpress.com
Het geheime bankgenootschap anno 2012
Bankiers en politici. Een eeuwenoud huwelijk, maar het bruidspaar vertoont zich zelden in het openbaar. Is dit A. Schimmig. B. Geheim. C. Normaal of D. Een gedachtespinsel? Of in andere termen?! Wa…