frankgbosman.wordpress.com
Amazonesynode: vrouwelijke diakens en getrouwde priesters
Een aardverschuiving vond vanavond plaats in het Vaticaan. De synodevaders besloten met de vereiste meerderheid van 2/3 om de paus te adviseren vrouwelijke diakens en getrouwde priesters toe te sta…