frankgbosman.wordpress.com
Vier kaarsen branden
Afgelopen zondag begon de Advent, vier weken voor Kerstmis. Katholieken steken kaarsen aan, elke zondag één extra. Voor de kinderen met uitdrukkingsloze ogen in een Grieks vluchtelingenkamp, …