frankcarlsen.wordpress.com
Åpenbaringen del. 10 – Ny Himmel og Ny Jord
English version here “Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusal…