francuskisajmovi.fr
Dobra priprema za sajam je pola posla
Planirajte sve detalje i dobro se pripremite za nastup i to puno prije sajma. To uvijek donosi rezultat. Ako na na sajam idete ciljano, Vaši se ciljevi moraju dobro uklapati u cjelokupnu poslovnu s…