franciskavonkoch.com
Sommar, sol och självkärlek
Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge. …skrev Verner von Heidenstam i dikten ”Åkallan och löfte”. Jag träffade en gammal barndomsvän och vi diskuterade kärleken och den &#8…