franciskavonkoch.com
Mästaren
Hundar skäller i den mörka natten, det dova mullret från en mångmiljoner stad ligger som en baston långt ner under jorden. Nu liksom för trettiofem år sedan då jag satte ner min fot för första gång…