franciskavonkoch.com
Ersätt ordet ”Muslim” med ”Kristen” så har du stora delar av Europa för 100 år sedan.
”Sabatina James är stenhård i sin kritik mot Västvärlden. Hon fördömer politikerna och de så kallade antirasisterna i lika hårda ordalag som hon fördömer den muslimska världens ledare…&…