franciskavonkoch.com
Om ett tredje världskrig, självkärlek, missbruk och själsnäring.
Tacksam till besöket i Ystad där lektör Katrin Hamori givit mig nyttig feedback på mitt manus, framförallt behöver jag nu ta fram mer faktaunderlag för pågående projekt om ett barn som genomlevt an…