franciskavonkoch.com
Om burkan tillåts borde jag få gå naken!
Om det är av respekt för andra kulturer som vi ska tillåta separerade badtider för flickor och pojkar, att flickor får bära burka i skolan, att shorts är farligt att bära i vissa förorter, så borde…