franciskavonkoch.com
Läsarkommentar
Sade en Uttryckande konstterapeut-kollega: Jag har läst din bok med stor behållning. Jag fick lära känna en större och ny del av dig som jag inte kände tidigare. Vilket liv du levt och med vilket m…