franciskavonkoch.com
Må alla varelser vara lyckliga
Nyårshälsning från den buddistiska stupan