francis.pl
Spis treści
LEKCJA 48. – Zaimki dzierżawcze. LEKCJA 47 – Czas przyszły bliski LEKCJA 46. – Francuskie życzenia. LEKCJA 45. – Francuskie przepisy cz.2 (+ francuskie miary) LEKCJA 44. – Francuskie przepisy cz.1 …