francis.pl
Grupa III
CZASOWNIKI NIEREGULARNE osoby z lp często posiadają stałe końcówki, kolejno: -s, -s, -t osoby z lp posiadają zazwyczaj ten sam temat czasownika: je bois, tu bois, il boit 1 i 2os. lm posiada często…