francis.pl
Francis ♥ #5
Francis wraca w wielkim stylu ;D • Champions du monde!!! [sząpją dü mąd] – Mistrzowie świata! • La France championne du monde! [ lafrąs sząpjon dü mąd] – Francja mistrzem świata!* • L…