francis.pl
Sposób ubierania się cz.1 – słówka (B1)
LA TENUE VESTIMENTAIRE [latenü westimątier] – sposób ubierania się I w końcu jest! Pierwszy wpis wprowadzający do listopadowych zmagań z nauką języka francuskiego na poziomie B1! Na pierwszy …