francis.pl
LEKCJA 48. – Zaimki dzierżawcze.
W tej lekcji chciałam zebrać wszystkie informacje o zaimkach dzierżawczych. W języku francuskim mamy zaimek przymiotny dzierżawczy oraz zaimek rzeczowny dzierżawczy. Mowa o zaimkach przymiotnych d…