francis.pl
LEKCJA 43 – Wyrażenia ilości.
Chyba nie muszę nikomu przedstawiać słówka „beaucoup” Możemy pić dużo, czy jeść dużo, np. Je mange beaucoup. [żymąż boku] – Jem dużo. Vous buvez beaucoup. [wubüwe boku] – Wy…