francis.pl
LEKCJA 35.- Stopniowanie przymiotnika.
Elle est aussi gentile que toi. [eleosi żąti kytła] Ona jest tak samo uprzejma jak ty. Il court plus vite que Anna [ilkur pluwit kyan] On biega szybciej niż Anna Ma cherie est la plus belle. [masz…