francis.pl
Lekcja 27. – Czasowniki zwrotne.
Z czasownikami zwrotnymi mieliśmy ostatnio nie raz do czynienia. Dlatego zbierzemy teraz wszystko do kupy i uporządkujemy informacje. Do dzieła! Czasowniki zwrotne to takie które występują dodatkow…